10. 4. Dvořákova Mše D dur

 

 Radostné a jasné dílo, jež prozrazuje Dvořákovu důvěrnou znalost chrámové hudby českého venkova, bylo původně zkomponováno pro sóla, smíšený sbor a varhany. Po vydání v Londýně byl A. Dvořák požádán, aby mši opatřil orchestrálním doprovodem. Vy máte příležitost vyslechnout si původní, neupravenou verzi, v níž bude zvuk chrámových varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči doplněn sborovým zpěvem domácího PS Rubeš a chrudimského PS Slavoj.