Pořadatelské podmínky

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. Pravidla pro rezervaci

Pro všechny rezervace platí:

 • Pro nákup vstupenek on-line je třeba se zaregistrovat do systému OnlineProdej (registrace). Doporučujeme provést registraci před zahájením předprodeje.  
 • V rámci jedné rezervace lze rezervovat maximálně6 vstupenek na jeden pořad.
  Rezervované vstupenky je možno do 3 dnů zakoupit v kterémkoliv prodejním místě či si je nechat zaslat poštou. Pokud zákazník zvolí zaslání poštou, budou vstupenky odeslány doporučeně nejpozději do týdne na dobírku nebo po uhrazení zálohové faktury.
  Do zahraničí jsou vstupenky zasílány poštou výhradně po uhrazení zálohové faktury, nelze zvolit doručení na dobírku.
  K ceně vstupenek zasílaných poštou budou připočítány expediční náklady.
 • Zbylé vstupenky jsou v prodeji 90 minut před začátkem pořadu v místě jeho konání.
 • Rezervované vstupenky je nutno zakoupit nejpozději 60 minut před začátkem pořadu. Nevyzvednuté vstupenky budou uvolněny do prodeje.
 • Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani se nevyměňují.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že se pořad zruší nebo je nedokončen z důvodů nepřízně počasí či jiné vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě zakoupení vstupenky. Expediční poplatek se nevrací.
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

2. Slevy, VIP vstupenky

 • Pořadatel poskytuje slevu ve výši 15% těm účastníkům festivalu, kteří si zakoupili vstupenky na všechna představení.
 • Doprodej zbylých vstupenek za sníženou cenu bude zahájen jeden den před představením. Výše slevy na různé pořady se může lišit a nemusejí být zlevněny vstupenky na všechny pořady.

3. Přístup na akce festivalu

 • Návštěvník pořadu musí respektovat pokyny pořadatelů a členů požární hlídky.
 • Do prostor, v nichž se pořady festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery, fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu.
 • Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny a manipulovat zde s otevřeným ohněm.
 • Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
 • Na pořad festivalu nebude vpuštěn návštěvník pod vlivem alkoholických a psychotropních látek.
 • Vzhledem k charakteru akce a délce pořadů doporučuje pořadatel přístup pro děti až od věku deseti let.
 • Návštěvník, který narušuje program hlasitými projevy či svým chováním, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.
 • V průběhu představení je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření. O přestávkách je možno kouřit jen ve vyhrazených prostorách.
 • Pořady konané na II. zámeckém nádvoří se konají v přírodním prostředí a mohou být ovlivněny počasím (chladno, déšť). Pořadatel festivalu doporučuje návštěvníkům vzít tyto vlivy v úvahu při volbě oblečení. Nádvoří je kryto zastřešením, program se za mírného deště nepřerušuje. Místa v sektoru C nejsou zcela krytá a mohou na ně zalétávat dešťové kapky!
 • Vstup do hlediště je možný 1 hodinu před zahájením pořadu. Doporučujeme zaujmout své místo včas, nejpozději však 10 minut před začátkem. Po zahájení akce nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.

4. Všeobecná ustanovení

 • Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.
 • Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.
 • Podle zákona pro ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. Město Skuteč garantuje, že svěřená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely spojené s pořádáním festivalu Smetanova Litomyšl.

Vážení návštěvníci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich respektováním napomůžete nerušenému průběhu festivalu. Děkujeme Vám.