Program festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

17.05.2011 18:11

 

PROGRAM VIII. ROČNÍKU FESTIVALU TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ  13. 3. – 15. 5. 2011

 

 • BEDŘICH SMETANA – PRODANÁ NEVĚSTA

Nejpopulárnější česká národní opera v podání naší přední scény

Divadlo J. K Tyla Plzeň

neděle 13. 3. – 16 hodin, velký sál KKS

 

 • POCTA VÁCLAVU JANU TOMÁŠKOVI A VÍTĚZSLAVU NOVÁKOVI

V. J. TOMÁŠEK: Předehra op. 23,  Koncert pro klavír a orchestr č. 1 C dur op. 18

V. NOVÁK: Slovácká suita op. 32

Komorní filharmonie Pardubice

Sólo klavír: Jan Simon                 Dirigent: Tomáš Židek

neděle 20. 3. – 16 hodin, velký sál KKS

 

 • OD KLASIKY K JAZZU

Originální koncert s atraktivním repertoárem pro všechny generace

České saxofonové kvarteto

středa 23. 3. – 18 hodin, Městské muzeum Skuteč

 

 • MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

I. koncert účastníků mezinárodní přehlídky                       II. koncert účastníků mezinárodní přehlídky

Cantando Skuteč, Ptáčata Rychnov nad Kněžnou,       Lilium Litomyšl, Fiori Cantanti Chrudim,

Bratislavský dětský sbor,                                                      Bratislavský dětský sbor

pátek  25. 3. – 18 hodin, velký sál KKS                                 sobota 26. 3. – 16 hodin, velký sál KKS

 

 • JOHANN STRAUS – VÍDEŇSKÁ KREV

Klasická opereta plná nestárnoucích melodií

Moravské divadlo Olomouc

neděle 27. 3. – 16 hodin, velký sál KKS

 

 • PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ – LABUTÍ JEZERO

Balet – poprvé na jevišti skutečského kulturního klubu. Záštitu nad představením převzal vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

neděle 3. 4. – 16 hodin, velký sál KKS

 

 • ANTONÍN DVOŘÁK – MŠE D DUR

Sóla: Helena Tamelová – soprán, Zdena Erlebachová – alt, Aleš Nehněvajsa – tenor, Jakub Hrubý – bas

PS Rubeš a PS Slavoj

Varhany: Petr Hostinský              Dirigent: Zdeněk Kudrnka

neděle 10. 4. – 16 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči

 

 • IVAN ŽENATÝ A BAROCCO SEMPRE GIOVANE NA CHLUMKU

A. VIVALDI: Čtvero ročních období

W. A. MOZART: Divertimento D dur

J. PACHELBEL: Canon in D

Sólo housle: Ivan Ženatý

Komorní soubor Barocco sempre giovane s uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem

neděle 17. 4. – 16 hodin, Poutní kostel Panny Marie Na Chlumku v Luži

 

 • GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI – STABAT MATER

Vrcholné dílo významného italského skladatele

Smyčcový kvartet Konzervatoře Pardubice

Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans          Dirigent: Zdeněk Kudrnka

středa 20. 4. - 18 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči

 

 • GIUSEPPE VERDI – REQUIEM

Velkolepé provedení slavného a výjimečného díla

Filharmonie Hradec Králové

Sóla: Sue Patchell – soprán, Leandra Overmann – mezzosoprán, Keith Ikaia-Purdy – tenor, Jurij Kruglov - bas

Pěvecké sbory: Projektchor Marktkirche Wiesbaden, Rastislav Blansko, Cantus Amici Pardubice

Dirigent: Thomas Frank

sobota 7. 5. – 16 hodin, velký sál KKS

 

 • GIUSEPPE VERDI – AIDA

Výpravné provedení jednoho z nejlepších děl světové operní tvorby

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

neděle 15. 5. – 16 hodin, velký sál KKS

 

 • BEDŘICH SMETANA – PRODANÁ NEVĚSTA

Nejpopulárnější česká národní opera v podání naší přední scény

Divadlo J. K.Tyla Plzeň

neděle 13. 3. – 16 hodin, velký sál KKS